Σύλλογος Ελλήνων Επιστημόνων και Ακαδημαϊκών Βερολίνου
"Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή"

Επικοινωνία


Διεύθυνση Αλληλογραφίας:

Verein Griechischer Wissenschaftler und Akademiker in Berlin
"Konstantinos Karatheodoris" e. V.


Ηλεκτρονική Αλληλογραφία:

info@karatheodoris.deΤραπεζικός Λογαριασμός:

Berliner Volksbank eG

Kontonummer: 7394589009

BLZ: 100 900 00