Σύλλογος Ελλήνων Επιστημόνων και Ακαδημαϊκών Βερολίνου
"Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή"

Το Διοικητικό Συμβούλιο


Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου έχει ως εξής:

  • Πρόεδρος: Ευαγγελία Κανακούδη
  • Αντιπρόεδρος: Kristiana Barlas-Schmidt                    
  • Γραμματέας: Τριαντάφυλλος Μήτσας