Σύλλογος Ελλήνων Επιστημόνων και Ακαδημαϊκών Βερολίνου

"Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή"
Verein Griechischer Wissenschaftler und Akademiker in Berlin

"Konstantinos Karatheodori" e. V.